Thứ sáu - 10/05/2019 10:59
Hội nghị trực tuyến: Nâng cao chất lượng trong đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu của kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử các vụ án hành chính, dân sự

Ngày 09/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về “Nâng cao chất lượng trong đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hành chính, dân sự” theo Kế hoạch số 467/KH-VKS ngày 25/02/2019 của Viện kiểm sát nhân tỉnh An Giang,  nhằm đề ra giải pháp, tập huấn kỹ năng “Nâng cao chất lượng trong đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu Kiểm sát viên tại phiên tòa, nhất là phiên tòa xét xử các vụ án liên quan công tác quản lý về đất đai, đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng...” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 là “ Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Thìn - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Trần Văn Cường – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Chánh Thanh tra, đồng chí Phó Chánh Văn phòng; Lãnh đạo cùng toàn thể Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và Chuyên viên Phòng 9, Phòng 10 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang; Tại các điểm cầu trực tuyến cấp huyện, có sự tham dự của lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác dân sự, hành chính của Viện kiểm sát nhân dân 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh An Giang.

 
oanh1
 
(Quang cảnh hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Lãnh đạo Phòng 9, phòng 10  báo cáo chuyên đề về“Nâng cao chất lượng trong đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử các vụ, việc dân sự tranh chấp đất đai”  và chuyên đề “Nâng cao chất lượng trong đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hành chính – kinh doanh thương mại”. Các báo cáo đã nêu lên thực trạng chất lượng báo cáo đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hành chính, dân sự, bên cạnh những ưu điểm vẫn còn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót và báo cáo cũng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo đề xuất đường lối giải quyết và bài phát biểu của kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hành chính, dân sự tranh chấp về đất đai. Báo cáo cũng đã xây dựng các kỹ năng nghiệp vụ trong đề xuất đường lối giải quyết vụ án và bài phát biểu của Kiểm sát viên (đặc biết là đối với các vụ việc tranh chấp về đất đai…) để phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại yếu kém; nâng cao kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, đề xuất đường lối giải quyết vụ án; kỹ năng soạn thảo bài phát biểu của Kiểm sát viên và kinh nghiệm trong việc phát hiện vi phạm, thực hiện quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong giai đoạn hiện nay.
 
oanh2
 
(Đồng chí Từ Thu Ba – Trưởng Phòng 9 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị)
 
oanh3
 
(Đồng chí Vũ Hồng Thanh – Trưởng Phòng 10 báo cáo chuyên đề tại Hội nghị)

Đồng thời tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các bài tham luận “Những kinh nghiệm trong phân công Kiểm sát viên tham gia các phiên tòa xét xử án hành chính, dân sự liên quan đất đai”; “Những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát lập hồ sơ và tham gia xét xử các vụ án hành chính, dân sự liên quan đến đất đai và các giải pháp khắc phục”và “Các giải pháp nâng cao chất lượng trong báo cáo đề xuất đương lối giải quyết và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử án hành chính, dân sự” ở các điểm cầu của VKSND cấp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường – Phó viện trưởng  viện kiểm sát nhân dân tỉnh yêu cầu các lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện phải quan tâm đối với công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, phân công các Kiểm sát viên có năng lực, sở trưởng đảm nhiệm thực hiện công tác kiểm sát các án hành chính, dân sự. Đồng thời đối với từng Kiểm sát viên phải tự nâng cao nhận thức, thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, các văn bản của của ngành để hoàn thành nhiệm vụ.

 
oanh4


Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thìn – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc“Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát năm 2019.
Yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, VKSND cấp huyện nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế..mà hội nghị đã thảo luận và thực hiện tốt các nội dung sau:

 
oanh5


Thứ nhất. Lãnh đạo VKSND hai cấp, nhất là cấp huyện cần phải quan tâm và chỉ đạo và phân công, bố trí KSV có kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật nói chung và đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ để giúp KSV nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, nhất là phiên tòa xét xử các vụ án tranh chấp về đất đai, khiếu kiện đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; yêu cầu kiểm sát chặt chẽ các thủ tục tố tụng dân sự, hành chính bảo đảm thời hạn theo luật định; kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp.

Thứ hai.  Đối với KSV,  KTV và chuyên viên phải nổ lực phấn đấu, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm và thường xuyên cập nhật văn bản pháp luật, chịu khó nghiên cứu, trao dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, phải nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật nói chung; Luật đất đai, những văn bán pháp luật về đất đai, những điều luật có liên quan đến quyền sử dụng đất trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính...; phải biết kết hợp với việc vận dụng từ những văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong ngành; Hướng dẫn, Quy chế, Chỉ đạo nghiệp và thông báo rút kinh nghiệm của VKS cấp trên; đồng thời phải thường xuyên tiếp cận với văn bản pháp luật mới quy định về quản lý đất đai và quyền sử dụng đất. Ngoài ra, còn phải am hiểu kiến thức khoa học của nhiều ngành luật khác, nhằm rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiên cứ hồ sơ, kỹ năng soạn thảo Bài phát biểu của KSV tại phiên toà, với những phân tích, lập luận, đánh giá, tổng hợp, nhanh nhạy trước những tình huống mới phát sinh trong quá trình xét xử, đáp ứng yêu cầu về cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Thứ ba. Về định hướng xây dựng thành từng chuyên đề với kỹ năng nghiên cứu từng loại tranh chấp trong dân sự và hành chính. Hội nghị hôm nay, là bước đầu phòng nghiệp vụ Viện tỉnh tổng hợp để triển khai hai cấp nghiên cứu thực hiện Kỹ năng nghiên cứu đề xuất đường lối giải quyết các vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất, đề nghị KSV các đơn vị cứu vận dụng. Đến cuối năm, hai cấp sẽ tổ chức rút kinh nghiệm để bổ sung, thay đổi, nhằm hoàn chỉnh chuyên đề nầy. Đồng thời, trong thời gian tới phòng nghiệp vụ Viện tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng chuyên đề về kỹ năng nghiên cứu, giải quyết các tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất (Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tặng cho, thừa kế, thế chấp góp vốn...) và các chuyên đề khác trong việc giải quyết các vụ án hành chính dân sự, kinh doanh thương mại mà đơn vị cấp huyện thường gặp hay loại án có nhiều đơn vị cấp huyện bị huỷ, sửa để học tập, rút kinh nghiệm chung. Có thể nói, hai cấp kiểm sát phối hợp xây dựng từng chuyên đề với các loại tranh chấp cụ thể. Đây, sẽ là tài liệu quý để cho KSV đặc biệt là KSV mới bổ nhiệm, KSV mới được phân công làm công tác dân sự, hành chính thuận lợi trong nghiên cứu và học tập kinh nghiệm một cách nhanh chóng.

Thứ tư. Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát tỉnh và Viện kiểm sát cấp huyện trong việc gửi bản án, quyết định, chuyển hồ sơ vụ án; chế độ thông tin báo cáo; thông tin kịp thời các vi phạm để trao đổi nghiệp vụ, chủ động thực hiện kháng nghị trong thời hạn luật định. Kịp thời báo cáo cho Viện kiểm sát nhân dân cấp trên những vụ án có quan điểm khác nhau giữa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa với Hội đồng xét xử, để cùng nhau phối hợp kháng nghị phúc thẩm cho được những vụ việc hành chính, dân sự, hôn nhân và gia đình dẫn đến hủy, sửa án ở cấp phúc thẩm (Công văn số 60/CV-VC3 ngày 02/7/2017 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh).

Thứ năm. Về phía Viện kiểm sát tỉnh sẽ tăng cường tổ chức và phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, trước mắt, sẽ tập huấn bồi dưỡng kiến thức về Luật Đất đai năm 2013, những văn bản pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, đầu tư dự án, giải phóng mặt bằng… Đồng thời, tăng cường công tác tự đào tạo tại các đơn vị thông qua việc rút kinh nghiệm các vụ việc cụ thể, phân công KSV có kinh nghiệm hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng và truyền đạt kinh nghiệm cho lực lượng, KTV, KSV mới bổ nhiệm.

Thứ sáu. Viện kiểm sát hai cấp tỉnh và huyện cần phối hợp tốt với Tòa án cùng cấp tổ chức nhiều phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm theo Quy chế phối hợp số 1331/QCPH-VKS-TA ngày 27/3/2018, về “Tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp”. Để sau mỗi phiên tòa phải tổ chức họp để nhận xét, đánh giá những ưu điểm, thiếu sót, tồn tại của KSV, nhất là về bài phát biểu của KSV tại phiên tòa, tổ chức những cuộc thi để đánh giá chất lượng bài phát biểu của KSV tại phiên tòa.

Cuối cùng. Với tinh thần đổi mới, quyết tâm, trách nhiệm của Lãnh đạo, KSV, KTV và chuyên viên 2 cấp kiểm sát, tôi tin tưởng rằng thời gian có bước chuyển biến nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.


 

Tác giả bài viết: Kim Oanh

Nguồn tin: Phòng 9

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4534 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3951 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4412 | lượt tải:211

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3988 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4076 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2872 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3082 | lượt tải:327

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2332 | lượt tải:505

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2208 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2525 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây