Thứ hai - 15/07/2019 13:43
Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động thi hành án
 
Thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là hoạt động thực thi phán quyết của Tòa án liên quan đến các vấn đề về tài sản và nhân thân. Có thể nói, hoạt động thi hành án là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng. Để bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích của người được thi hành án. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại ngày càng gia tăng, tính chất vụ việc phức tạp, gây nhiều khó khăn cho hoạt động thi hành án.

Theo quy định của Hiến pháp, Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân.

 
phong1


Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính”, thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã bám sát kế hoạch công tác năm đề ra, để thực hiện tốt chức năng kiểm sát hoạt động thi hành án, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành đề ra, các trường hợp kê biên cưỡng chế, đấu giá tài sản và tiêu hủy tang vật đều được kiểm tra kiểm sát chặt chẽ, chú trọng tiến hành kiểm sát việc phân loại án của cơ quan thi hành án, nhất là việc phân loại án chưa có điều kiện. Trực tiếp xác minh và phối hợp cùng với cơ quan thi hành án giải quyết những việc thi hành án tồn đọng, phức tạp kéo dài. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có sự linh hoạt, chủ động khi áp dụng các phương thức kiểm sát, nên kết quả công tác kiểm sát thi hành án từng bước đạt hiệu quả cao. Do có sự kiểm sát chặt chẽ nên các tồn tại, vi phạm trong hoạt động thi hành án đã được giảm đáng kể, số việc thi hành xong và số tiền thu được trong công tác thi hành án dân sự năm sau tăng hơn so với năm trước.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2019, tổng số vụ việc thụ lý 1.528 việc/162.655.429.000 đồng (cũ 929 việc/127.966.267.000 đồng; số việc mới 606 việc/35.549.864.000  đồng.  Số việc ủy thác đi 07 việc/860.702.000 đồng. Đã thi hành xong 472 việc/12.985.416.000 đồng (đương sự đã thực hiện xong quyền, nghĩa vụ của mình theo khoản 1, Điều 52); đình chỉ 01 việc/3.667.712.000 đồng.  Đang giải quyết 1.055 việc/146.002.301.000 đồng (số việc chưa có điều kiện thi hành 554 việc/100.820.625.000 đồng). Qua công tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân đã ban hành: 01 văn bản Kiến nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân về việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án chưa đúng và chậm thành lập hội đồng tiêu hủy vật chứng; ban hành 04 công văn yêu cầu: 01 công văn yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự huyện tự kiểm tra, rà soát và lập danh sách các vụ việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài nhiều năm, các vụ việc chưa giao được tài sản cho người mua tài sản trúng đấu giá; và những vụ việc đã kê biên tài sản nhưng Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh huyện Phú Tân chậm cung cấp bản vẽ hiện trạng cho Cơ quan Thi hành án dân sự; 02 công văn yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát; 01 công văn yêu cầu Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chi nhánh huyện Phú Tân cung cấp thông tin tài sản đối với người phải thi hành án.  

Từ thực tiễn kiểm sát hoạt động thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân Phú Tân đã rút ra một số giải pháp nâng cao công tác kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự sau đây:

- Kiểm sát viên được phân công khâu công tác kiểm sát thi hành án dân sự phải luôn ý thức trách nhiệm trong công việc, nắm vững quy định pháp luật và nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự; đề cao mối quan hệ phối hợp công tác nhưng phải có thái độ kiên quyết đối với yêu cầu khắc phục vi phạm của Cơ quan thi hành án và Chấp hành viên; kiểm sát các quyết định thi hành án ngay từ khi Cơ quan thi hành án chuyển giao cho Viện kiểm sát để kịp thời phát hiện vi phạm và lập phiếu kiểm sát theo quy định của Ngành; trong quá trình tác nghiệp nếu có khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ thì báo cáo đề xuất Lãnh đạo xin ý kiến Ngành cấp trên để hướng dẫn kịp thời.

- Tăng cường kiểm sát việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án; nhất là việc áp dụng biện pháp kê biên tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất; kiểm sát ngay từ khi Cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án; xem xét và yêu cầu áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết để hạn chế tình trạng đương sự tẩu tán tài sản; kiểm sát việc ban hành và tổ chức thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đúng quy định pháp luật.

- Chú trọng các hoạt động kiểm sát mang tính chất thường xuyên như kiểm sát việc Tòa án gửi bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án dân sự; Cơ quan thi hành án dân sự ban hành và gửi các quyết định về thi hành án dân sự cho Viện kiểm sát nhân dân; kiểm sát việc xác minh và phân loại các việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành án; trực tiếp xác minh, lập hồ sơ kiểm sát đối với ít nhất từ  20% các việc thi hành án được phân loại chưa có điều kiện thi hành.

- Kiểm sát các việc thi hành án tồn đọng, kéo dài; việc thi hành án có liên quan đến các tổ chức tín dụng. Trong đó, cần thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017, của Quốc hội về “Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng” có liên quan đến công tác kiểm sát thi hành án dân sự.
- Tăng cường phát hiện, tổng hợp đầy đủ vi phạm pháp luật, kịp thời ban hành các bản kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục và phòng ngừa vi phạm và tội phạm. Thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu công tác của Ngành về kháng nghị, kiến nghị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả các bản kháng nghị, kiến nghị; chú trọng phúc tra việc thực hiện kiến nghị, kháng nghị.

Từ những cơ sở pháp lý và thực tiễn công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án tại huyện Phú Tân  cho thấy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án là rất quan trọng và cần thiết. Thông qua các hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân đã góp phần đảm bảo việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đúng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án, người được thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, quyền lợi ích của Nhà nước và của cơ quan, tổ chức khác.


 

Tác giả bài viết: Thanh Phong

Nguồn tin: VKSND huyện Phú Tân

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4534 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3951 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4412 | lượt tải:211

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3988 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4076 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2872 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3082 | lượt tải:327

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2332 | lượt tải:505

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2208 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2525 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây