Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Cải cách tư pháp tại VKSND thị xã Tân Châu

Cải cách tư pháp là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta.
Cải cách tư pháp tại VKSND thị xã Tân Châu

Cải cách tư pháp là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị được các ngành, các cấp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Riêng trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cấp Ủy, Chính quyền địa phương, cũng như các cơ quan Tư pháp, trong đó có Viện kiểm sát nhân dân Thị xã đã triển khai thực hiện nhiều nội dung, chương trình được xác định trong các văn kiện, Nghị quyết của Đảng về vấn đề cải cách tư pháp. Qua đó, góp phần cùng các ngành thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.
 
tc1
 
(Tập thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu)

Sau khi Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Thị ủy (trước đây là ban Thường vụ Huyện ủy) đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt các cấp trên địa bàn Thị xã. Trên cơ sở đó, Chi bộ, Tập thể Lãnh đạo đã tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức đơn vị nội dung, tinh thần Nghị quyết. Cùng với việc cụ thể hóa nội dung nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thi đua lập thành tích chào mừng nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Đất nước, tạo thành một hoạt động thường niên, định kỳ tại đơn vị.

Cải cách tư pháp lấy hoạt động xét xử tại Tòa án làm trung tâm, kết quả xét xử thể hiện kết quả cuối cùng của cả quá trình tố tụng. Theo đó, bằng nhiều biện pháp khác nhau, các cơ quan tư pháp đã tổ chức phối hợp một cách nhịp nhàng, đinh kỳ thường xuyên và đột xuất họp liên ngành, trao đổi thống nhất trong áp dụng pháp luật để giải quyết những vấn đề khó khăn, phát sinh trên thực tế trong quá trình tố tụng.  Trên cơ sở đó, hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các nhân, tổ chức và Nhà nước. Kiểm sát viên trong quá trình thực hành chức năng, nhiệm vụ theo luật định, vừa thể hiện vai trò, vị trí của chức danh Kiểm sát viên, qua đó thể hiện bộ mặt, vai trò và chức năng của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, cũng như các đạo luật về tư pháp có liên quan.

 
tc2
 
(Tập thể cán bộ, công chức đơn vị)

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh; gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, gắn với việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với trọng tâm là năm đức tính của Cán bộ Kiểm sát mà Bác Hồ đã dạy “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Cùng Viện tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng và tạo nguồn các chức danh tư pháp của Viện tỉnh.

Bên cạnh vấn đề nhân lực, trong những năm qua, đơn vị nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Ngành, của các Cấp ủy, Chính quyền trong việc đầu tư, trang bị phương tiện hoạt động: Trụ sở được đầu tư, nâng cấp, cán bộ Kiểm sát viên được trang bị phương tiện, kỹ thuật và nhiều chế độ khác phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn.

So với thời điểm 15 năm trước, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tại đơn vị ngày càng được kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên từng bước đảm bảo, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Số lượng Kiểm sát viên, cán bộ được bổ sung, kiện toàn cả về số lượng, lẫn chất lượng, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng cập nhật, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Ngành giao.

Việc thực hiện tốt các nội dung, tinh thần cải cách tư pháp vừa góp phần đạt mục tiêu “Xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người”. Qua đó góp phần tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành và sự điều hành của Nhà nước ”.


 

Tác giả bài viết: Thành Tài

Nguồn tin: VKSND TX Tân Châu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây