Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Đoàn viên Khối Hình sự: Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 25/01/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 14 ngày 13/2/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.
Đoàn viên Khối Hình sự: Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 25/01/2019 của Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 14 ngày 13/2/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Ngày 09/4/2019 chi bộ khối Hình sự tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho các Đảng viên. Đồng thời, Chi bộ còn tạo điều kiện cho  đoàn viên trong khối tham dự, lắng nghe những kiến thức cũng như kinh nghiệm của các Đảng viên chia sẻ.

Là một đoàn viên sau khi được tham dự buổi sinh hoạt học tập này tôi đã có cơ hội hiểu rõ hơn về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm đạo đức cách mạng của Bác, từ đó nhận thức được trách nhiệm của công chức ngành Kiểm sát trong thực hiện nhiệm vụ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân cũng như những nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng.

 
thu1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhấn mạnh đạo đức là cái gốc của con người qua tất cả mọi thời đại: “Cũng như sông có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.  Đạo đức cách mạng chính là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng; ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng; đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc; ra sức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình, phê bình nhằm nâng cao đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ để cùng tiến bộ. Người còn đưa ra khái niệm mới, đề cập một nội dung mới, phản ánh đạo đức ở tầm cao hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn, đó là đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Khẳng định cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, phải ngǎn ngừa và kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân. Tuyệt đối không được “đứng trên” mà làm theo cách hạ lệnh, cách cưỡng bức; tránh bệnh hình thức, xa rời nhân dân. Vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Đó là biểu hiện rất rõ rệt, rất cao quý của đạo đức cách mạng.

Đối với cán bộ, công chức ngành kiểm sát ngoài việc cần phấn đấu rèn luyện theo phẩm chất của người cách mạng mà cần nhận thức được vị trí, vai trò của ngành để thấy được những cái riêng trong vấn đề xây dựng đạo đức người cán bộ tư pháp. Xuất phát từ tính chất của công tác kiểm sát là công tác phát hiện vi phạm, tội phạm, có thể gây ảnh hưởng đến quyền được sống, quyền được tự do và danh dự nhân phẩm của con người, do vậy đòi hỏi cán bộ kiểm sát phải có cái tâm trong sáng, nhìn nhận, đánh giá sự việc một cách chính xác, công bằng. Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân phải có thái độ lịch sự, tôn trọng nhã nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến giải quyết công việc, không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác chuyên môn và công việc được giao phải nêu cao tinh thần cầu thị, tự giác, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Có như vậy mới xây dựng và giữ vững lòng tin của nhân dân đối với người cán bộ.

 
thu2

Để nâng cao đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, công chức, trong tình hình hiện nay mỗi người cần phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nói theo Bác, người cán bộ công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân vì dân mà làm các việc. Chúng ta cần chống các căn bệnh như: xa rời thực tiễn của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là thái độ vô cảm, lạnh lùng thiếu trách nhiệm của người cán bộ công chức trước những yêu cầu của người dân; Bệnh quan liêu, hình thức, coi trọng thủ tục hơn hiệu quả cũng đang có nguy cơ lan rộng trong cán bộ công chức... Trong quá trình thi hành công vụ mỗi người cán bộ cần tuân theo pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật, không vì tư lợi mà can thiệp dẫn đến sai lệch trong quá trình giải quyết vụ án; tránh làm oan người vô tội, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, trước hết bản thân cần xác định cho mình một lý tưởng cao đẹp: Phụng sự  Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Từ đó, định hướng cho quá trình tu dưỡng đạo đức  suốt quá trình công tác. Bản thân thấy rằng mình cần cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tìm tòi học hỏi nâng cao đạo đức, trình độ chuyên môn để có đủ năng lực góp phần “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xác định cho mình mục tiêu phấn đấu là học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức để có thể được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này.


 

Tác giả bài viết: Mộng Thu, Ảnh: Thu Hương

Nguồn tin: Chi bộ Khối Hình sự

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây