Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Chi bộ Khối Văn phòng sinh hoạt chuyên đề “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt, sống còn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại...
Chi bộ Khối Văn phòng sinh hoạt chuyên đề “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng,
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện
tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác xây dựng đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là vấn đề then chốt, sống còn có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại, phát triển của Đảng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh ngang tầm với sự lãnh đạo. Vì lẽ đó, ngày 17/9/2019 Chi bộ Khối Văn phòng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.
 
dat1
 
(Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề)

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Văn Dững – Chi ủy viên dựa trên những kinh nghiệm thu được trong quá trình công tác, trình bày một số giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên như sau:

Một là, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa cho cán bộ, đảng viên. Việc này phải tiến hành thường xuyên, quản lý chặt chẽ, nội dung giáo dục phải toàn diện. Phải thường xuyên đổi mới hình thức sinh hoạt, nâng cao chất lượng việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Bản thân Đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ học vấn cũng như trình độ chính trị để nâng cao trình độ, khắc phục những hạn chế yếu kém, ngày càng hoàn thiện bản thân. Nhất là trong điều kiện hiện nay, đội ngũ cán bộ, đảng viên chịu tác động nhiều chiều của đời sống xã hội, trong đó có những tác động tiêu cực, đòi hỏi người đảng viên phải nâng cao bản lĩnh, trình độ, để không bị chi phối bởi các yếu tố tiêu cực.

Hai là, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình, phê bình; phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Đề cao tự phê bình và phê bình là biện pháp tốt nhất để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng; đây là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa trị các căn bệnh do suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống gây ra. Cụ thể, trong sinh hoạt tại Chi bộ, cơ quan phải nghiêm túc, dũng cảm trong việc tự phê bình và phê bình. Bên cạnh đó, cần khắc phục được tình trạng nể nang, đùn đẩy trách nhiệm, vì lợi ích nhóm mà bao che khuyết điểm cho nhau.

Ba là, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
Đóng góp cho chuyên đề, đồng chí Dương Chí Cường cho rằng: “Cá nhân các Đảng viên phải chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, các tập thể, cá nhân phải đề ra kế hoạch và thực hiện tốt các giải pháp sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05. Ngoài ra, mỗi cán bộ, đảng viên cần quan tâm xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo. Đề nghị cấp ủy xem kết quả rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện đạo đức là cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị”.

Từ thực tế công tác, đồng chí Nguyễn Cao Đăng Khoa chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: “ Đảng viên phải có lối sống giản dị, lành mạnh, giữ vững lập trường, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn nghiêm túc học tập, nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo cơ quan. Trong công tác chuyên môn, luôn thực hiện đúng quy chế về chế độ thông tin báo cáo của Ngành, chủ động khắc phục sự cố máy tính hoặc giải đáp khó khăn, vướng mắc về ứng dụng Công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác. Bên cạnh đó, phối hợp với các đoàn thể khác trong công tác chăm lo đời sống cho nhân dân như: đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, mái ấm công đoàn; đến thăm và tặng quà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách, cho học sinh nghèo hiếu học.”

 
dat2
 
(Đồng chí Nguyễn Cao Đăng Khoa đóng góp xây dựng chuyên đề)

Đồng chí Phi Sương cũng đóng góp cho chuyên đề như sau: “Phát huy vai trò nêu gương, tính gương mẫu của người cán bộ đảng viên với quần chúng. Thực hiện tốt việc phê bình và tự phê bình nhằm nhận thức, đánh giá bản thân để phát huy những mặt tốt, khắc phục, sửa chữa những mặt chưa tốt. Bên cạnh đó, phải tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; vừa để thực hiện nhiệm vụ công việc, vừa có đủ nhận thức để đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, các thế lực chống phá. Ngoài ra, phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng để kịp thời xử lý, kỷ luật; đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện có hiệu quả..”
 
dat3
 
(Đồng chí Trần Thị Phi Sương đóng góp xây dựng chuyên đề)

Tin rằng nếu thực hiện tốt những giải pháp cơ bản nêu trên sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Khối Văn phòng giữ gìn được phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC
 
dat4
 
dat5
 
dat6


 

Tác giả bài viết: Thành Đạt, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Chi bộ Khối Văn phòng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây