Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Chi bộ Khối Văn phòng họp kiểm điểm, xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Công văn số 60-CV/ĐU ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
Chi bộ Khối Văn phòng họp kiểm điểm, xét phân loại
 tổ chức đảng và đảng viên năm 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Công văn số 60-CV/ĐU ngày 30/10/2020 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020. Sáng ngày 23/11/2020, Chi bộ Khối Văn phòng đã họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2020.

Tại buổi họp, đồng chí Hồ Tiến Dũng - Bí thư Chi bộ đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc họp, triển khai các văn bản hướng dẫn liên quan, lưu ý cách đánh giá, mức xếp loại đối với tập thể và cá nhân.
Phần kiểm điểm tập thể, đồng chí Trần Chí Tâm - Phó Bí thư Chi bộ đã thay mặt Chi ủy thông qua Báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy. Sau khi nghe báo cáo, Chi bộ đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến. Tại đây, Chi ủy đã ghi nhận nhiều ý kiến góp cho tập thể và cá nhân các Chi ủy viên. Đa số các ý kiến đều nhận định khách quan, toàn diện các mặt hoạt động của Chi ủy, thẳng thắng đánh giá kết quả quản lý điều hành Chi bộ, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và làm rõ nguyên nhân những hạn chế của năm 2020, đề xuất giải pháp khắc phục trong năm 2021.

 
cbvp
 
(Quang cảnh buổi họp)

Nhìn chung, trong năm 2020 Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đảng, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên và quần chúng trong Chi bộ, lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn được giao, làm tốt công tác xây dựng, phát triển đảng…., đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau phần kiểm điểm tập thể, Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm cá nhân từng đảng viên. Sau phần trình bày bản kiểm điểm, từng cá nhân đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chủ yếu xoay quanh những hạn chế, thiếu sót trên tinh thần thẳng thắng góp ý, đoàn kết, xây dựng và thống nhất mức tự xếp loại.

Qua tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú, 100% đảng viên trong Khối đều được đánh giá cao về việc nêu gương phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy địa phương và được đề nghị biểu dương.

Phần cuối cuộc họp, Chi bộ đã tiến hành thảo luận và lấy phiếu đánh giá kết quả hoạt động của tập thể và cá nhân từng đảng viên. Kết quả 100% ý kiến thống nhất đề nghị Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 đối với Chi bộ Khối Văn phòng, công nhận danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020 đối với 03 đảng viên và danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020 đối với 19 đảng viên.

Phát huy truyền thống đạt được trong những năm qua, Chi bộ Khối Văn phòng nói chung và tập thể Chi ủy nói riêng luôn có nhiều nổ lực, phấn đấu trong công tác đảng để tiếp tục duy trì và giữ vững các thành tích đã đạt được trong năm 2020 và những năm tiếp theo bằng việc luôn đặt ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm trước và định hướng, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong năm tiếp theo.


 

Tác giả bài viết: Tấn Để, Ảnh: Nguyễn Mạnh

Nguồn tin: Chi bộ Khối Văn phòng (D)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây