Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Chi bộ Khối hình sự sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam”

Ngày 30/10/2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...
Chi bộ Khối hình sự sinh hoạt chuyên đề
“Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII của Ban chấp hành Trung ương
Đảng cộng sản Việt Nam”

Ngày 30/10/2016, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trong đó nêu nguy cơ, cũng như nhận diện đúng những biểu hiện để đề ra các giải pháp phù hợp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII, gắn với chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong năm 2020, về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Ngày 10/12/2020, Chi bộ khối Hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thực hiện Nghị quyết Trung ương Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đển toàn thể đảng viên Chi bộ.
 
ta7
 
(Toàn cảnh cuộc họp Chi bộ)

Theo sự phân công của Chi ủy, đảng viên báo cáo về một số nội dung sinh hoạt, cụ thể như: sơ lược đặc điểm tình hình trong nước liên quan đến nội dung chuyên đề, những sai phạm của một bộ phận cán bộ đảng viên trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên. Từ đó nêu lên sự cần thiết phải tiếp tục học tập, quán triệt  Nghị quyết Trung ương 4; nêu lại 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và khẳng định trong những năm qua, Chi bộ khối hình sự đã thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương.

Kiểm tra đảng viên của Chi bộ hàng năm không phát hiện các biểu hiện suy thoái. Chi bộ luôn chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt nên chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên và luôn đa dạng, hoàn thiện theo từng năm. Trong các buổi họp lệ Chi bộ đã được lồng ghép vào công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, sinh hoạt kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, ngày sinh Lê Nin, chủ tịch Hồ Chí Minh, Tố Hữu và chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong năm 2020, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch, thực hiện chuyên đề về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” hay chuyên đề nghiệp vụ công tác kiểm sát. Qua đó, nâng cao nhận thức đảng viên Chi bộ về tư tưởng chính trị, phẩm chất lối sống bản thân, không vi phạm pháp luật.

Đặc biệt đối với Đảng viên trẻ, việc tiếp thu, học tập và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Chi bộ, Đảng ủy đã mang lại nhiều tính hiệu tích cực, có sự thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhìn nhận đầy đủ và rõ nét hơn những tồn tại, hạn chế của mình trong công tác để đề ra các giải pháp, phương pháp hiệu quả và thiết thực để khắc phục, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng bản thân, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng với yêu cầu trong tình hình hiện nay.

Kết thúc chuyên đề, Chi bộ cũng đã đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trong đó đề cao vai trò Chi ủy, cần khách quan, trung thực; nhìn thẳng, đánh giá đúng sự thật. Kiên quyết xử lý nghiêm những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục.


 

Tác giả bài viết: Thanh Tâm

Nguồn tin: Chi bộ Khối hình sự (G)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây