Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Chi bộ khối Dân sự sinh hoạt chuyên đề , tạo sự chuyển biến tích cực nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Chi bộ khối Dân sự sinh hoạt chuyên đề , tạo sự chuyển biến tích cực
nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ
góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang
trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Đây là việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Trong tháng 12/2019, Chi bộ khối Dân sự đã tổ chức sinh hoạt hai chuyên đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”. “Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, tập thể Chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên càng nhận thức rõ hơn cuộc đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trước sự chống phá quyết liệt từ bên ngoài cũng như đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là việc làm thường xuyên và lâu dài, song cuộc đấu tranh “kép” này cần phải mạnh mẽ hơn khi mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đang gia tăng cường độ chống phá trong bối cảnh tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nhận thức rõ nguy cơ này, mỗi cán bộ đảng viên phải  xác định rõ; Âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là nguy cơ không thể xem thường đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII của Đảng cảnh báo: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”.

Vì thế, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta; đi liền với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, mà còn là giải pháp quan trọng, chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nhiệm vụ này càng cấp bách và quan trọng hơn để làm thất bại mọi sự chống phá khi chúng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Trong thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Tập thể chi ủy, chi bộ đã nhìn nhận được những hạn chế thiếu sót của từng cá nhân cũng như tập thể Chi bộ qua bài phân tích chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” . Hoạt động Chi bộ trong năm 2019 về công tác tổ chức xây dựng Đảng như củng cố bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; công tác quy hoạch dự nguồn và đào tạo cán bộ; công tác phát triển đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Năm 2019 Chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, các Đảng viên trong Chi bộ đã cùng nhau đóng góp, xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với thực tiễn. 

Qua buổi sinh hoạt Chi bộ quán triệt thực hiện vận dụng linh hoạt quy chế dân chủ, qua đó phát huy sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ; giữ gìn tư cách đạo đức, trong sạch, lành mạnh của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 
Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên đề 
 
cbds sinh hoat 1
 
cbds sinh hoat 2
 
cbds sinh hoat 3

 

Tác giả bài viết: Thùy An

Nguồn tin: Phòng 10 (H)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây