Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


VKSND thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

VKSND thành phố Châu Đốc: Ngày 09/01/2020, VKSND thành phố Châu Đốctổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.
VKSND thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu, huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên
triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
 
VKSND thành phố Châu Đốc: Ngày 09/01/2020, VKSND thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Minh Tư, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Năm 2019, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết quả công tác ở nhiều lĩnh vực vượt yêu cầu của Quốc hội và chỉ tiêu của Ngành. Với những thành tích đạt được năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc, đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối”; Chi bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Có 03 đồng chí được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, các đồng chí còn lại đều là lao động tiên tiến.

 
q1
 
(Trao cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối” năm 2019
 cho đơn vị VKSND TP Châu Đốc)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh  và đồng chí Lâm Quang Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, biểu dương thành tích trong công tác chuyên môn và xây dựng Đảng, xây dựng Ngành của Viện kiểm sát thành phố Châu Đốc trong năm 2019; Ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Châu Đốc trong năm 2019, thống nhất với Kế hoạch công tác năm 2020 và giải pháp công tác của đơn vị đã đề ra.

VKSND thị xã Tân Châu: Ngày 09/01/2020, VKSND thị xã Tân Châu tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019 tập thể lãnh đạo đơn vị đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tất cả các khâu công tác kiểm sát, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương nên các chỉ tiêu công tác năm 2019 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành. Đơn vị vinh dự được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; với 05 công chức “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 10 công chức và người lao động “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 02 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường - Ủy viên Ban cán sự đảng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh An Giang vui mừng ghi nhận năm 2019, Viện kiểm sát thị xã Tân Châu đã có rất nhiều sự thay đổi và tiến bộ so với các năm trước. Thay mặt Ban cán sự đảng, tập thể lãnh đạo VKS tỉnh, đồng chí biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Viện kiểm sát thị xã Tân Châu đã đạt được trong năm 2019. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí yêu cầu tập thể lãnh đạo Viện nâng cao hơn công tác phối hợp với các cơ quan ban ngành hữu quan trên địa bàn, nhằm nâng cao chất lượng công tác cũng như chất lượng của các cơ quan tư pháp trên địa bàn thị xã. Tiếp tục chú trọng công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm. Tăng cường trách nhiệm của KSV trong công tác THQCT, gắn công tố với hoạt động điều tra. Thực hiện tốt công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

 
q2
 
(Trao danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019
 cho VKSND thị xã Tân Châu)

VKSND huyện An Phú: Ngày 09/01/2020, VKSND huyện An Phú tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú đã có nhiều cố gắng, hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ như: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 93%; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn điều tra đạt 95%; giai đoạn truy tố đạt 100 %; phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức được 09 phiên tòa rút kinh nghiệm (dân sự và hình sự) và 02 vụ án điểm; không có trường hợp nào Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát huyện phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội; không trường hợp nào Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội. Chất lượng, hiệu quả công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự - thi hành án dân sự; kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật và đạt hiệu quả cao; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội tại địa phương. Qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp Viện kiểm sát huyện An Phú đã ban hành 04 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm. Các kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát đều có căn cứ và được các cơ quan hữu quan chấp nhận 100%.

 
q3
 
(Đồng chí Hồ Anh Tuấn – Viện trưởng VKSND huyện An Phú
triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của đơn vị)

VKSND huyện Tri Tôn: Ngày 10/01/2020, VKSND huyện Tri Tôn tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tri Tôn đã vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nghiêm túc, toàn diện Chỉ thị của Ngành đã đạt nhiều kết quả đáng được ghi nhận. Năm 2020, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện chỉ thị của Ngành, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế – xã hội, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, nhất là tập trung phấn đấu thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị VKSND huyện Tri Tôn đã đạt được trong năm 2019, sang năm 2020 đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được hoàn thành vượt và cao hơn những chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

 
q4
 
(Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến)

VKSND huyện Tịnh Biên: Ngày 10/01/2020, VKSND huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019, tình hình an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tịnh Biên tiếp tục được giữ vững; Công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực; Tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Đơn vị đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 là: “Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án hình sự”.

 
q5
 
(Đồng chí Huỳnh Văn Vĩ - Viện trưởng VKSND huyện Tịnh Biên phát biểu tiếp thu)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Phó Viện trưởng Viện kiển sát nhân dân tỉnh An Giang, ghi nhận và biểu dương thành tích mà đơn vị đạt được trong năm qua. Đồng thời, yêu cầu đơn vị cần thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; tăng cường chức năng của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận tố giác nguồn tin về tội phạm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết nguồn tin không để quá hạn. Nâng cao chất lượng các bản yêu cầu xác minh, bản yêu cầu điều tra và quan tâm công tác cải cách tư pháp.

 

Tác giả bài viết: Tấn Quốc

Nguồn tin: Phòng 8

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây