Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới Triển khai thực hiện Công văn số 3615/VKSTC-T1 ngày 12/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát

Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 2391/VKS-TTra ngày 27/8/2019, về việc triển khai thực hiện Công văn 3615/VKSTC-T1 ngày 12/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao...
Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới
Triển khai thực hiện Công văn số 3615/VKSTC-T1 ngày 12/8/2019
của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân
 
Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tại Công văn số 2391/VKS-TTra ngày 27/8/2019, về việc triển khai thực hiện Công văn 3615/VKSTC-T1 ngày 12/8/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Nhằm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành; từng bước tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như trong sinh hoạt hằng ngày. Tại cuộc họp cơ quan ngày 09/9/2019, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới đã tổ chức triển khai các văn bản có nội dung liên quan đến việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, trách nhiệm trong công tác đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

 
tin1
 
(Đ/c Nguyễn Kiều Thy - Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới
chủ trì, quán triệt, triển khai các văn bản trong đơn vị)

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đơn vị được quán triệt đầy đủ nội dung Chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TTr ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/3/2019 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành Nội quy cơ quan, Quy chế, Quy định của Ngành; ngăn chặn, phòng ngừa những biểu hiện vi phạm trật tự công vụ, nội vụ nơi công sở, tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống, tránh nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, làm cơ sở củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và ngành Kiểm sát nhân dân. Quán triệt toàn đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định về công vụ, từ giờ giấc làm việc, đến trang phục Ngành, quy tắc ứng xử tại cơ quan và khi tham gia kiểm sát các phiên tòa xét xử theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành,… góp phần xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa tại đơn vị.

Đồng thời, trong tập thể Lãnh đạo Viện cũng quán triệt đầy đủ và tăng cường thực hiện việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định về chế độ, trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; trong lãnh đạo nêu cao vai trò nêu gương, thường xuyên thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, quản lý sâu sát các khâu nghiệp vụ, đảm bảo việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cơ quan được thực hiện đúng và đầy đủ. Ngoài ra, Lãnh đạo Viện luôn đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc “Công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, mỗi cán bộ Kiểm sát phải “Trung thực, tận tụy, trách nhiệm”, phấn đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và phục vụ tốt yêu cầu chính trị tại địa phương.

Thông qua việc sinh hoạt, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của toàn cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong Ngành được tăng cường; thực hiện nghiêm thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; không ngừng cải thiện phương pháp làm việc, ứng xử, phục vụ đối với nhân dân, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao niềm tin của nhân dân, khẳng định vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.


 

Tác giả bài viết: Duy Tín

Nguồn tin: VKSND huyện Chợ Mới

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây