Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tăng cường triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ngành và của Đảng

Như thường lệ, hàng tuần, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức họp đơn vị, sinh hoạt các tài liệu, văn bản của Ngành và của Đảng; kiểm điểm tình hình, kết quả công tác trong tuần và đề ra kế hoạch cho tuần tiếp theo.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tăng cường
triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ngành và của Đảng

 
Như thường lệ, hàng tuần, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức họp đơn vị, sinh hoạt các tài liệu, văn bản của Ngành và của Đảng; kiểm điểm tình hình, kết quả công tác trong tuần và đề ra kế hoạch cho tuần tiếp theo.

Ngày 10/3/2020, đồng chí Nguyễn Kiều Thy - Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới, chủ trì cuộc họp để triển khai nhanh các chỉ đạo của Ngành và cấp ủy, với sự có mặt của công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại cuộc họp, thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới được nghe Lãnh đạo Viện triển khai, quán triệt nội dung Công văn số 681/VKSTC-V15 ngày 26/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về thực hiện quy định công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Lãnh đạo Viện đã quán triệt, phổ biến nội dung của Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị, quy định “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, về thực hiện một số điều trong Quy định số 126-QĐ/TW; những quy định về các trường hợp ra nước ngoài và khi về nước; những vấn đề phải báo cáo bằng văn bản, báo cáo cấp ủy nơi sinh hoạt,…

Ngoài ra, với diễn biến phức tạp, hậu quả khó lường của dịch Covid-19 đang diễn ra và để đảm bảo hiệu quả việc phòng, chống dịch, chủ động đối phó với những tình huống có thể xảy ra. Thực hiện chỉ đạo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại văn bản số 167/TB-VKSTC ngày 09/3/2020, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới cũng đã kịp thời quán triệt đến công chức, người lao động tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và đơn vị công tác; quán triệt thực hiện nghiêm các giải pháp, yêu cầu của Ngành đã chỉ đạo; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai, giám sát, thực hiện.

 
cm trien khai 1

(Đ/c Nguyễn Kiều Thy -  Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Chợ Mới
chủ trì triển khai, quán triệt các văn bản trong đơn vị)

Cũng tại cuộc họp, Lãnh đạo xác định công tác xây dựng Đảng luôn gắn chặt với công tác xây dựng Ngành. Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng, cán bộ, đảng viên trong cơ quan, chi bộ còn được triển khai, quán triệt Hướng dẫn số 13-HD/HU ngày 24/02/2020 của Huyện ủy, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4. Trên cơ sở đó, chi bộ xây dựng Chương trình hành động của tập thể để thực hiện trong năm 2020; thường xuyên sinh hoạt các nội dung của Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, lựa chọn nhắc lại một số nội dung của các Chuyên đề đã được học tập từ năm 2017 đến nay để sinh hoạt hàng tháng. Riêng, mỗi cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, viết bản cam kết phấn đấu, làm theo, theo tinh thần Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Thông qua cuộc họp, giúp nâng cao nhận thức, học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ gắn với việc phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.


 

Tác giả bài viết: Đoàn Trang, Ảnh: Trần Long

Nguồn tin: VKSND huyện Chợ Mới (Q)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây