Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

http://vks.angiang.gov.vn


Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Ngày 24/11/2014 Quốc hội thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đã thể chế hóa đầy đủ, đúng đắng toàn diện các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng liên quan đến ngành kiểm sát nhân dân nói chung và ngành kiểm sát An Giang nói riêng...
Xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ,
tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”

Ngày 24/11/2014 Quốc hội thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, đã thể chế hóa đầy đủ, đúng đắng toàn diện các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng liên quan đến ngành kiểm sát nhân dân nói chung và ngành kiểm sát An Giang nói riêng, phải tiếp tục kiện toàn tổ chức năng cao chất lượng về công tác chuyên môn và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức, kiểm sát viên thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện xây dựng đội ngũ kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” nhằm thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong tiến trình cải cách tư pháp cần thực hiện được các bước sau:

- Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện là nhân tố quan trọng, quyết định trong thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân với các tiêu chí của cuộc vận động đặt ra. Hàng năm, có bản tự kiểm điểm kết quả thực hiện cuộc vận động, rút ra hạn chế, khuyết điểm, phương hướng sửa chữa, khắc phục, gắn với kết quả thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát, chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ. Thường xuyên tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc và sâu rộng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Ngành, của đơn vị cho cán bộ, Kiểm sát viên.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiểm tra nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh, thông báo rút kinh nghiệm. Kịp thời phát động các phong trào thi đua, làm cho cán bộ, Kiểm sát viên  nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; từ đó tự giác, quyết tâm học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật và hoạt động của Ngành, đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh; làm cho cán bộ, Kiểm sát viên nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động.

Để thực hiện được điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu nắm vững quan điểm chủ trương đường lối của đảng, có bản lĩnh vững vàng, kiên quyết dám đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác, nắm vững kiến thức pháp luật, lấy pháp luật làm căn cứ để thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc, có kỹ năng xử lý tình huống, có khả năng giao tiếp, ứng xử, tranh tụng tại phiêu tòa; phải khách quan, công tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2019), tôi xin kính chúc sức khỏe các đồng chí Lãnh đạo, các bác, các cô chú, anh chị em của ngành Kiểm sát An Giang, chúc ngành Kiểm sát An Giang ngày càng phát triển vững mạnh, phục vụ tốt cho nhân dân trong thời gian tới.


 

Tác giả bài viết: Thanh Thuận

Nguồn tin: Phòng 8

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây