Thứ hai - 22/07/2019 10:52
Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang với nhiều hoạt động thiết thực

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang với tổng số 38 hội viên ở tất cả các phòng nghiệp vụ. Ban chấp hành Chi hội gồm 5 đồng chí, đều là các Kiểm sát viên trung cấp và 4/5 đồng chí giữ chức vụ quản lý các Phòng nghiệp vụ. Sau Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, việc quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ, hội viên luôn được Chi hội thực hiện thường xuyên và đầy đủ để cán bộ hội viên nắm bắt vận dụng trong công tác chuyên môn. Chi hội đã tích cực tham gia xây dựng pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tham gia giám sát công tác thi hành pháp luật, bảo vệ công lý, giữ vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội. Hầu hết hội viên đều là đảng viên, có phẩm chất chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và công tác hội được giao.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản nêu trên, hoạt động của Chi hội cũng còn một số khó khăn như: nhiều hội viên luân chuyển công tác theo yêu cầu nhiệm vụ của ngành nên việc tổ chức các tổ không ổn định, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Chi hội; các đồng chí trong Ban chấp hành kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác của các đoàn thể khác nên thời gian dành cho công tác của Chi hội còn hạn chế.

 
gia1

Mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng Ban chấp hành Chi hội và các hội viên đã có nhiều cố gắng, đoàn kết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2017 - 2021, xây dựng Chi hội ngày càng phát triển vững mạnh, hoạt động công tác hội phong phú thể hiện trên các các lĩnh vực công tác hội. Như:

- Chi hội thường xuyên tổ chức cho toàn thể các Hội viên tích cực tham gia góp ý về xây dựng pháp luật, phát hiện những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện một số Luật, văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành, như: Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Luật tố tụng hành chính 2015, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015, Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017,… cùng nhiều Nghị định của Chính phủ; Thông tư liên ngành, các quy định, quy chế của ngành. Các ý kiến góp ý có giá trị được tổng hợp gửi cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn áp dụng.

- Tổ chức buổi Tọa đàm tình huống pháp luật trong tố tụng hành chính, với chủ đề “Thẩm quyền ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính do người khởi kiện rút đơn yêu cầu, sau khi đã có Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm”. Qua đó, đã góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, tự tìm hiểu, học hỏi trong nghiên cứu pháp luật và trong công tác chuyên môn; Tạo điều kiện cho các Hội viên Chi Hội luật gia và toàn thể công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang được tham gia, góp ý, trao đổi, nêu lên quan điểm và hiểu thêm về các quy định có liên quan đến thủ tục Tố tụng hành chính. Kết quả, có tổng hợp 02 quan điểm chính để thỉnh thị nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 
gia2
 
gia3

(Quang cảnh buổi tọa đàm về tình huống pháp luật trong tố tụng hành chính)

- Hội viên công tác tại các khâu Hành chính, Dân sự và Hình sự tham mưu Lãnh đạo Viện tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nâng cao chất lượng trong đề xuất đường lối, hướng giải quyết và bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử các vụ án hành chính, dân sự”; Tham luận về kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hình sự đối với các vụ án “Buôn lậu” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, đã tập hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Bộ luật Hình sự và Bộ luật tố tụng Hình sự để đề xuất các giải pháp và đề xuất liên ngành Tư pháp Trung ương có hướng dẫn nghiệp vụ.

Những dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Viện kiểm sát đều được phổ biến đến toàn thể Hội viên và tổ chức lấy ý kiến góp ý với tinh thần xây dựng cao như các quy định, quy chế, nội quy áp dụng trong cơ quan, đóng góp ý kiến xây dựng các quy chế phối hợp giữa đơn vị với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Hội viên tích cực tham gia các cuộc hội thảo, phản biện về xây dựng pháp luật do Tỉnh Hội Luật gia, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức.

Mỗi Hội viên của Chi hội đều tự giác, thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức, luôn nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc, thống nhất những chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác nghiệp vụ của ngành, chủ động tiếp thu và triển khai thực hiện các đạo luật mới ban hành trong từng nội dung nhiệm vụ cụ thể được phân công.

- Tuyên truyền kịp thời về các hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp ở cả hai cấp trong ngành kiểm sát. Thông tin, trao đổi trên các phương tiện truyền thông, trên các trang điện tử, tạp chí và báo bảo vệ pháp luật của ngành Kiểm sát và của địa phương; nhiều bài viết tăng cả về chất lượng, số lượng, nội dung đa dạng phong phú như: Về tình hình tội phạm và công tác phòng ngừa; những vấn đề nghiệp vụ; thông tin kịp thời kết quả giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính... phức tạp, dư luận quan tâm để giáo dục công dân ý thức chấp hành pháp luật góp phần vào công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp tốt với Toà án cùng cấp tổ chức nhiều phiên toà xét xử lưu động và phiên toà rút kinh nghiệm, phiên tòa được dư luận quan tâm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát xét xử, kỹ năng tranh tụng tại phiên toà cho các hội viên được giao nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

Thông qua Trang thông điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, các Hội viên đã tích cực tham gia viết tin, bài với các nội dung phản ánh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động nghiệp vụ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành tại đơn vị, rất nhiều tin, bài có tính mang tính thời sự, chất lượng được Ban biên tập duyệt và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của ngành Kiểm sát An Giang, góp phần tuyên tuyền, đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát đến gần với dân hơn.

- Các hội viên đã tích cực thực hiện việc tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật trong nhân dân thông qua các công tác nghiệp vụ mà các luật gia trực tiếp tiến hành như: tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp; thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát thi hành án…

- Hàng năm Ban Chấp hành Chi hội đã tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 tại cơ quan theo chỉ đạo của Chính phủ, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh với các nội dung: Giới thiệu mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật; phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật mới đến toàn thể hội viên và cán bộ công chức, viên chức cơ quan.

- Thông qua công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự tại phiên toà các Hội viên tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân tỉnh sớm kết luận điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Thông qua phiên toà, đặc biệt là phần trình bày luận tội và kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm của Kiểm sát viên đã có tác dụng tuyên truyền sâu sắc về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và việc xử lý đối với các tội phạm cụ thể nói riêng. Các vụ án được đưa ra xét xử nhận được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân, các bản án của Tòa án đã tuyên đối với các bị cáo đều được nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần không nhỏ vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, có tác dụng mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Cùng với việc thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp pháp lý, tham gia công tác cải cách tư pháp, giám sát thi hành pháp luật… Chi hội quan tâm tới công tác phát triển Hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Hội viên, động viên khích lệ Hội viên hăng hái công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, để hoạt động của Chi hội được toàn thể Hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện sôi nổi, đạt kết quả cao hơn nữa, Chi hội tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho Hội viên, triển khai quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể Hội viên, tích cực tham gia thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu đề xuất các sáng kiến đổi mới về hoạt động và chế độ sinh hoạt của Chi hội với cấp ủy, chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chi hội.


 

Tác giả bài viết: Chi Hội Luât gia VKSND An Giang

Nguồn tin: Chi Hội Luât gia VKSND An Giang

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!

01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP

Thời gian đăng: 16/06/2020

lượt xem: 4534 | lượt tải:646

60/2020/NĐ-CP

Nghị định số 60/2020/NĐ-CP

Thời gian đăng: 10/06/2020

lượt xem: 3951 | lượt tải:156

Luat cong an nhan dan 2018

Luat cong an nhan dan 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4413 | lượt tải:211

LBVBMNN 2018

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018

Thời gian đăng: 17/06/2019

lượt xem: 3989 | lượt tải:138

Luat an ninh mang 2018

Luat an ninh mang 2018

Thời gian đăng: 26/03/2019

lượt xem: 4076 | lượt tải:175

Thong tu LT 01-2018

Thong tu LT 01-2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2872 | lượt tải:256

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san co

QĐ V/v ban hanh danh muc mua sam tai san cong tap trung trong nganh KSND

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 3082 | lượt tải:327

09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va CNTT 2018

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 14/02/2019

lượt xem: 2332 | lượt tải:505

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong

Huong dan 09-HD-VKSTC ve cong tac thong ke va cong nghe thong tin nam 2018

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2208 | lượt tải:199

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi han

Huong dan 05-HD-VKSTC ve cong tac kiem sat thi hanh an dan su, thi hanh an hanh chinh

Thời gian đăng: 25/03/2019

lượt xem: 2525 | lượt tải:297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây